ဤကွန်ရက်အကြောင်း

Lerni ကွန်ရက် [www.lerni.net.au] သည် လိုင်း ပေါ်မှ ဘာသာစကားမျိုးစုံအရင်းအမြစ်လက်စွဲ တစ် ခုဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျား တစ်ခွင်တွင် ပေါ်ပေါက် လျက်ရှိုသည့် အသိုင်းအဝိုင်း ကိုသင်ကြားပေးသည့် ACE (သက်ကြီးအသိုင်းအဝိုင်းပညာရေး) ပို့ချ ကျောင်းများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ရက်ကို စက်တင်ဘာ 2010 သက်ကြီးပညာ သင်ယူသူများရက်သတ္တပတ် ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။

Lerni သည် စပိန်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး သင်ယူပါ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ကွန်ရက် က ပေးအပ်သည်မှာ-

  • အင်တာနက်စာမျက်နာ၊ ဗီဒီယို နှင့် အင်တာနက် မှ ဆွဲချကူးယူနိုင်သည့်စာရွက်စာတန်းများမှ တဆင့် သက်ကြီးပညာသင်ယူရေး အရေးကြီးကြောင်းကို မြှင့်တင် မည့်အကြောင်းအရာများ
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အပြင် အာဖရိက၊ အာရှ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ တို့မှ ပေါ်ပေါက် ဆဲအသိုင်းအဝိုင်းတို့၏ဘာသာစကားများအပါအဝင် ဖြစ်သော ဘာသာစကားများ
  • ACE ပို့ချကျောင်းများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးအရင်းအ မြစ်တစ်ခုအဖြစ် နိဒါန်းပျိုးသည့် လိုင်းပေါ်မှ ရယူ နိုင် သော ကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ် စာစဥ်တွဲများ
  • လမ်းညွန်များသို့ဆက်စပ်မှုများ၊ အဓိက ACE ပို့ချ ကျောင်းများ နှင့် အထောက်အကူပေးအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင်ဖြစ်သော ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအလိုက် အရင်းအမြစ်စာရင်းများ

ဤစီမံကိန်းကို ဗဟိုအစိုးရ၏ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး ဌာန မှ တဆင့် မတည်ထားပြီး၊ ကွန်ရက်ကို Vicnet, ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် စာကြည့်တိုက် က တည် ထောင်ပြီး ဦးစီးဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အထောက်အပံ့ ကို AMES က ဖြန့်ချီသည်။