New South Wales

Qaybta PDF ee boggan (9kb)

NSW

Koorso ama bixiyeyaasha koorsooyinka

Kuleejooyinka bulshada

Kuleejooyinka bulshada ee Australia waxay leeyihii buugga Tusaha oo ku saabsan koleejooyinka bulshada ee NSW.

Dugsiga National Art School

Wuxuu bixiyaa koorsooyin gaagaaban oo ku saabsan farshaxanka muuqaalka ah.

Neighbourhood Houses-ka iyo Xaruumaha Waxbarashada Bulshada

Ururka Adeegyada bulshada Degaanka wuxuu bixiyaa buugga tusaha ee xaruumaha neighbourhoodka ee NSW.

NSW AMES

Waa haya’d ka tirsan xukuumadda NSW, AMES waxay siisaa koorsooyinka luqadda Ingiriisiga dadka soo-galootiga, qaxootiga iyo ardayda gaarka ah.

TAFE NSW

Macluumaadka ku saabsan koorsooyinka TAFE-ka ee NSW.

Xogaha kale ee waxbarashada bulshada

Guddiga Aqris/Qoraalka iyo Xisaabta ee NSW

Haya’dda Xirfad-yaqaanka ugu sarraysa oo ka wakiil ah macalimiinta, shaqaalaha iyo dadka kale ee daneeya qaybta aqris/qoraalka iyo xisaabta NSW.

Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarka ee NSW

Qaybta Waxbarashada Dadka Waeyn iyo bulshada waxay kor-u-qaadaa waxbarashada bulshada, waxay taageertaa koleejooyinka bulshada waxayna siisaa macluumaad iyo talooyin ku saabsan waxbarashada bulshada ee NSW.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Xarunta Dadka Magan-galya Doonka

Adeegyada Kala-duwan ee Auburn

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Fairfield

Adeegyada Dhaqannada-Badan ee Illawarra

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Liverpool

Adeegyada Kala-duwan ee Macarthur

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Metro

MigrantLINK

Adeegyada Dejinta ee Waqooyiga

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee St George

Adeegyada Bulshada Dhaqannada-badan ee Sydney

Adeegyada Dhaqannada ee SydWest

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Hills Holroyd Parramatta