Queensland

Qaybta PDF ee boggan (9kb)

QLD

Koorso ama bixiyeyaasha koorsooyinka

Guddiga Queensland ee Waxbarashada Nolosha oo dhan

Haya’dda ugu weyn ee waxbarashada dadka waaweyn ee ka jirta Queensland. Waxay bixisaa buugga tusaha ee wabarashada dadka waaweyn iyo bulshada.

Shabakada Waxbarashada Queensland

Waa shabakad xaruumo waxbarasho oo ujeedadeedu tahay inay kordhiso fursadaha waxbarasho oo la siiyo dadka ku nool gobolada, miyiga iyo meelaha fogfog ee Queensland.

Shirkadda Koleejka Beeraha ee Australia

Waxay bixisaa tababarka beeraha oo ay ku jiraan koorsooyin gaagaaban.

TAFE Queensland

Waxay bixiyaa macluumaadka ku saabsan machadyada TAFE-ka ee ka jira Queensland.

Xogaha waxbarashada bulshada

Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarka ee Queensland

Macluumaadka ku saabsan tababarka mihnadaha ee Queensland.

Xaruumaha Bulshada iyo Ururka Shabakadda Taageerada Qoyska

Shabakadda haya’daha ku howlan bixinta adeegga ayadoo la marayo xaruumaha bulshada, xaruumaha neighbourhoodka iyo adeegyada taageerada qoyska.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Centacare Cairns – Adeegyada Dejinta Soo-galootiga

Xarunta Daryeelka Daaqa ee Dhaqannada-badan

Guriga Bulshada ee Inala

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Logan and Beenleigh

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Townsville-Thuringowa

Barnaamijka Dejinta Soo-galootiga ee Wide Bay

Haya’dda Horumarinta Bulshada ee Mount Isa

Haya’dda Horumarinta Dhaqannada-badan

Adeegyada Bulshada ee Xiriirka-badan

Kooxda Taageerada Dhaqannada-badan ee Townsville

Adeegga Macluumaadka Soo-galootiga ee West Moreton (Goonda Neighbourhood House)