South Australia

Qaybta PDF ee boggan (7kb)

SA

Koorso ama bixiyeyaasha koorsooyinka

Bixiyeyaasha Waxbarashada Bulshada ee Dadka Waaweyn

Buugga tusaha ee bixiyeyaasha waxbarashada bulshada dadka waaweyn oo ka jira South Australia.

Haya’dda Guryaha iyo Xaruumaha Bulshada iyo Neighbourhoodka

Waxay liis-garaysaa xaruumaha ka jira South Australia.

South Australia Council for Adult Literacy

Waxay liis-garaysaa barnaamijyada aqris/qoraalka ee ka jira South Australia.

TAFE SA

Waxay baartaa koorsooyinka TAFE-ka ee ka jira South Australia, oo ay ka midka yihiin koorsooyin gaagaaban.

WEA South Australia

Bixiyaha ugu weyn waxbarashada bulshada dadka waaweyn, oo bixisa ugu yaraan 1800 koorsooyin gaagaaban ee ka jira Adelaide.

Xogaha kale ee waxbarashada bulshada

Wasaaradda Waxbarashada dheeraadka, Shaqo-helidda. Sayniska iyo taknolojiyadda

Macluumaad ku saabsan waxbarashada bulshada ee dadka waaweyn oo ka jirta SA.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga (South Australia)