South Australia

Toleo la PDF la ukurasa huu (7kb)

SA

Kozi na watoaji wake

Watoaji wa Elimu ya Jamii kwa Watu wazima

Mwongozo wa watoa huduma ya elimu ya jamii ya watu wazima katika South Australia.

Umoja wa Vituo vya Jamii na Nyumba za Ujirani mwema

Unaorodhesha vituo kuhesabu katika South Australia.

Umoja wa Elimu ya Watu Wazima wa South Australia

Unaorodhesha vipindi vya kusoma katika South Australia.

TAFE SA

Tafuta kozi za TAFE katika South Australia, ikijumuisha kozi fupi.

WEA South Australia

Mtoaji mkubwa wa elimu ya jamii ya watu wazima, ikitoa karibia kozi fupi 1800 katika Adelaide.

Mambo mengine ya kujifunzia katika jamii

Wizara ya Elimu ya Juu, Ajora, Sayansi na Tekinolojia

Habari juu ya elimu ya jamii kwa watu wazima katika SA.

Vituo vya habari kwa wahamiaji

Kituo cha babari kwa wahamiaji cha South Australia