Northern Territory

Qaybta PDF ee boggan (7kb)

NT

Koorso ama bixiyeyaasha koorsooyinka

Haya’daha Tababarka Diiwaangashan

Waa liiska Haya’daha Tababarka Diiwaangashan ka shaqeeya NT.

Charles Darwin University

Bixiyaha ugu weyn tababarka mihnadaha ee Northern Territory. Waxay kaloo bixisaa koorsooyin gaagaaban.

Machadka Batchelor-ka oo loogu talagalay Waxbarashada jaamacadda ee Dadka Asaliga ah

Waxay siisaa dadka Aboorjiinka iyo Torres Strait Islander fursadda inay bartaan koorsooyin balaaran oo loogu talagalay inay ka caawiso inay helaan xirfadaha iyo shahaadooyinka looga baahan yahay inay shaqo helaan iyo inay ka caawisaan horumarka bulshooyinkooda.

Xogaha kale ee waxbarashada bulshada

Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarka ee Northern Territory

Macluumaad ku saabsan nashaadyada Toddobaadka Bartayaasha Dadka Waaweyn ee NT.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Xarunta Qaxootiga ee Melaleuca

Adeegyada Bulshada Dhaqanada-badan ee Northern Territory