Tasmania

Qaybta PDF ee boggan (7kb)

TAS

Koorso ama bixiyeyaasha koorsooyinka

Waxbarashada Dadka Waaweyn Tasmania

Waxaa laga fiiriyaa in ka badan 800 koorsooyinka laga helo Tasmania.

Neighbourhood Houseska iyo Xaruumaha Waxbarashada Bulshada

Haya’dda Tasmanian ee Guryaha Bulshada waxay bixisaa buugga tusaha xaruumaha laga helo Tasmania.

Boolitaknikada Tasmanian

Bixiyaha ugu weyn ee tababarka mihnadaha. Waxay kaloo siisaa barnaamijyada asaasiga ah soo-galootiga.

Machadka Xirfadaha Tasmania

Tababarka Mihnadaha ee Launceston.

Xogaha kale ee waxbarashada bulshada

Wasaaradda Waxbarashada ee Tasmania

Xiriirada xogaha waxbarashada bulshada ee Tasmania.

Xirfadaha Tasmania

Macluumaad ku saabsan taageerada dowladda ee waxbarashada iyo tababarka mihniga ee Tasmania.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga (Northern Tasmania)

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga (Southern Tasmania)