Victoria

Qaybta PDF ee boggan (10kb)

VIC

Koorsada ama bixiyeyaasha koorsooyinka

AMES

Bixiyaha ugu weyn ee luqadda Ingiriisiga iyo adeegga dejinta oo ka jira Victoria, AMES waxay bixisaa tababarka ku saabsan daryeelka dadka waaweyn, adeegyada ilmaha, maaraynta ganacsiga iyo taknolojiyadda macluumaadka.

Kuleejooyinka Bulshada

Waa liiska koleejooyinka bulshada ee Victoria.

Guddiga Waxbarashada Dadka Waaweyn (CAE)

Ayadoo ku taal Melbourne CBD, CAE waxay bixisaa koorsooyin gaagaaban iyo barnaamijyo loogu talagalay barteyaasha qaan-gaarey in dhammaystaan waxbarashadooda dugsiga sare.

Neighbourhood Houses iyo Xaruumaha Waxbarashada

Buugga tusaha ee guryaha neighbourhoodka ee Victoria.

Skills Victoria

Macluumaad ku saabsan khiyaarada waxbarashada iyo tababarka. Waxaa ku jira buuggaga tusaha koorsooyinka iyo bixiyeyaasha.

Buugga Tusaha ee koorsooyinka TAFE-ka

Baarista koorsooyinka TAFE-ka ee Victoria.

Guddiga Victoria ee Aqris/Qoraalka Dadka Waaweyn iyo Waxbarashada Asaasiga ah

Waxay liis-garaysaa koorsooyinka aqris/qoraalka iyo bixiyeyaasha oo ka jira Victoria.

Xogaha kale ee waxbarashada bulshada

ACEVic

Haya’dda ugu sarraysa Bixiyeyaasha waxbarashada dadka waaweyn iyo bulshada ee ka jirta Victoria.

Lajnadda Waxbarashada Dheeraadka ah ee Dadka Waaweyn iyo Bulshada

Waxay la shaqaysaa Wasaaradda Qorshaynta Department of Planning and Community Development si kor loogu qaado horumarka shaqsiga iyo kan bulshada ayadoo loo marayo waxbarasho.

Victoria Online

Waxay liisgaraysaa macluumaadka xukuumadda Victoria la xiriira waxbarashada dadka waaweyn iyo bulshada.

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga

Diversitat

Adeegyada Dhaqannada-badan ee Gippsland

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Inner Western

Xarunta Macluumaadka Soo-galootiga (Eastern Melbourne)

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee North West

New Hope Foundation

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Phoenix Westage

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee South Eastern Region

Xaruumaha Macluumaadka Soo-galootiga ee Spectrum